Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περιβαλλοντική αξιολόγηση - Μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές υπηρεσίες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex OP/141/2017/RS.
Περιβαλλοντική αξιολόγηση - Μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές υπηρεσίες.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η αγορά μετερεωλογικών (ατμοσφαιρικών και ωκεανογραφικών/θαλάσσιων) υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/04/2017 00:00
11/05/2017 16:00
18/05/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 070-131550
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/04/2017 00:00