Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση εξελίξεων σε ροές κεφαλαίου της ΕΕ σε παγκόσμιο πλαίσιο.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/050/F.
Ανάλυση εξελίξεων σε ροές κεφαλαίου της ΕΕ σε παγκόσμιο πλαίσιο.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάλυση παγκόσμιων ροών κεφαλαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ροές κεφαλαίου προς και από την ΕΕ, και συγκεκριμένα στα αποθέματα και τις ροές των άμεσων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων «σε αναξιοποίητη ζώνη», συγχωνεύσεων και αγορών), στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τις διασυνοριακές τραπεζικές ροές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/07/2013 23:59
25/07/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 095-160956 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/05/2013 00:00