Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας για αύξηση της ευαισθητοποίησης στην ΕΕ σχε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/004/17.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας για αύξηση της ευαισθητοποίησης στην ΕΕ σχετικά με την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας...
Στόχος της πρόκλησης είναι η παροχή στο EUIPO και κυρίως στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, μιας σύμβασης-πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και παρακολούθηση των εκστρατειών ενημέρωσης και επικοινωνίας με στόχο: — τη βελτίωση της κατανόησης της αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γεωγραφικές ενδείξεις, δικαιώματα φυτικών ποικιλιών), της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, — τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και κατανόησης του εύρους και του αντικτύπου των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, — τη γεφύρωση του χάσματος γνώσης/ευαισθητοποίησης μεταξύ των κοινών στόχο σχετικά με τα εν λόγω θέματα και, εντέλει, την μακροπρόθεσμη αλλαγή της συμπεριφοράς όσον αφορά στην παραποίηση και την πειρατεία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και εκστρατείες μέσων ενημέρωσης Η εν λόγω παρτίδα καλύπτει την υποστήριξη των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, την παρακολούθηση και τη μέτρηση του αντικτύπου, την αγορά χώρου και τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης που προβλέπονται σε αυτή την παρτίδα είναι τα παραδοσιακά μέσα (οπτικοακουστικά και επιγραμμικά, γενικός και εξειδικευμένος τύπος) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύπτει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον συντονισμό και την αξιολόγηση/μέτρηση των δράσεων στα μέσα ενημέρωσης και την κάλυψη που επιτεύχθηκε.
Παρτίδα 2 Εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Η παρούσα παρτίδα καλύπτει το σχέδιο και καλλιτεχνικές εργασίες, σύνταξη και επιμέλεια, οπτικοακουστικές παραγωγές και παραγωγές γραφικών και δραστηριότητες δημοσίων σχέσων, ηλεκτρονική επικοινωνία, δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σχετικές με τις εκστρατείες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 088-171163 Διορθωτικό 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/04/2017 00:00