Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία της ενδιάμεσης ανασκόπησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2013/0019.
Προετοιμασία της ενδιάμεσης ανασκόπησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
Στόχος της σύμβασης είναι να στηρίξει την Επιτροπή στις δραστηριότητές της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων της για το 2020.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
10/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
24/06/2013 16:00
08/07/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 090-152099 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/05/2013 00:00