Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα των επιστημονικών τελων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TAXUD/2017/AO-04.
Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα των επιστημονικών τελωνείων.
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης στον τομέα των επιστημονικών τελωνείων, καθώς και συναφών εργασιών στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιστημονικού Κώδικα — Τμήμα δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/06/2017 00:00
28/08/2017 23:59
04/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αναθεώρηση και μετάφραση χημικών ονομάτων στον ευρωπαϊκό τελωνειακό κατάλογο της βάσης δεδομένων χημικών ουσιών (ECICS) Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης στον τομέα των επιστημονικών τελωνείων, καθώς και συναφών εργασιών στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιστημονικού Κώδικα — Τμήμα δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας. Το τμήμα 1 αφορά την αναθεώρηση και μετάφραση χημικών ονομάτων στον ευρωπαϊκό τελωνειακό κατάλογο της βάσης δεδομένων χημικών ουσιών (ECICS).
Παρτίδα 2 Βελτίωση των διαδικασιών δειγματοληψίας Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης στον τομέα των επιστημονικών τελωνείων, καθώς και συναφών εργασιών στο πλαίσιο της Επιτροπής Επιστημονικού Κώδικα — Τμήμα δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας. Το τμήμα 2 καλύπτει τη βελτίωση των διαδικασιών δειγματοληψίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 122-246617 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/06/2017 00:00