Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων στον τουρισμ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/008.
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων στον τουρισμό: ενίσχυση της εικόνας των σταδιοδρομιών στον...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και απασχολησιμότητας στον τομέα του τουρισμού, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για εργασία στην αγορά εργασίας του τουρισμού και την υποστήριξη ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τουρισμό. Ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι: — η διευκόλυνση της αναβάθμισης δεξιοτήτων, — η ενίσχυση της προβολής και αναβάθμισης της χρήσης υφιστάμενων εργαλείων και πρωτοβουλιών, — η βελτίωση της εικόνας των σταδιοδρομιών στον τομέα του τουρισμού, — η παροχή βοήθειας στους αιτούντες εργασία για να κατανοήσουν τις θετικές πτυχές των σταδιοδρομιών στον τομέα του τουρισμού, — η παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα ώστε να ενισχύσουν τις θετικές πτυχές των σταδιοδρομιών στον τομέα του τουρισμού και να προσελκύσουν νέα και κατάλληλα ταλέντα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/04/2017 00:00
12/06/2017 23:59
19/06/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 077-148128 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/04/2017 00:00