Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων: δεδομένα μεγάλου όγκου, διαδ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/007.
Υποστήριξη της ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων: δεδομένα μεγάλου όγκου, διαδίκτυο των πραγμάτων και ασφάλεια στον...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών για τη διερεύνηση, τον προσδιορισμό, τον σχεδιασμό, τη δοκιμή και την επικύρωση συγκεκριμένων μέτρων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων σχετικά με τα δεδομένα μεγάλου όγκου, το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ) και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η σύμβαση υπηρεσιών θα υλοποιηθεί με σκοπό την υποστήριξη των στόχων που ορίζονται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, ειδικότερα στο σχέδιο στρατηγικής για τη διατομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη συνεργειών με δραστηριότητες που απορρέουν από τον συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, καθώς και στην αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών. Οι εργασίες πρέπει να βασιστούν σε μια ρεαλιστική προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων και με γνώμονα τη ζήτηση, με σκοπό την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων και λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας εργαλειοθήκης με στόχο την παροχή κατάλληλων ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων για τις ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάθεσης θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού των ΜΜΕ σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
19/04/2017 00:00
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 076-146540 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/04/2017 00:00