Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Τίτλος:
Επανεξέταση του στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου για τα εναέρια συστήματα Ca...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.CAT.OP.077.
Επανεξέταση του στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου για τα εναέρια συστήματα CapTech.
Ο ανάδοχος αναμένεται να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα στον εναέριο τομέα: Αναβάθμιση του στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου στον εναέριο τομέα: — διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας, — προσδιορισμός των υφιστάμενων και προβλεπόμενων μελλοντικών τεχνολογικών κενών, — προσδιορισμός των τεχνολογικών τομέων προτεραιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών δραστηριοτήτων, — σύσταση για όραμα και στρατηγική με σκοπό την εξέταση προσδιορισθέντων κενών και προτεραιοτήτων, — σύσταση για ένα πρόγραμμα εργασίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2017 00:00
29/06/2017 17:00
03/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 091-179400
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2017 00:00