Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης (AMS I) που διαιρείται σε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA/OP/016/2017.
Ανάπτυξη εφαρμογής, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης (AMS I) που διαιρείται σε 2 παρτίδες.
Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφοριών. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/08/2017 00:00
22/09/2017 17:00
29/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση συστημάτων πληροφοριών
Υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών. Βλέπε επίσης διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών για γραφείο εξυπηρέτησης και τεχνική υποστήριξη
Παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης ενός και μόνο σημείου επικοινωνίας και βάσει πιστοποίησης ITIL και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ad hoc δραστηριότητες και διαχείριση της μικροδιόρθωσης προγράμματος. Βλέπε επίσης διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 158-326546
Διορθωτικό
19/08/2017 00:00
2017/S 153-316343
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/08/2017 00:00