Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για τη στήριξη και την προώθηση των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.C.1/SER/2013/0021.
Λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για τη στήριξη και την προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων.
Στόχος της σύμβασης υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης θα είναι η εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη της υλοποίησης και της προώθησης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/05/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/06/2013 16:00
10/07/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 093-157523
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/05/2013 00:00