Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Data4Safety - Πλατφόρμα μαζικών δεδομένων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2017.HVP.05.
Data4Safety - Πλατφόρμα μαζικών δεδομένων.
Η πλατφόρμα «Data4Safety» θα συγχωνεύσει τον πολύ μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πηγών δεδομένων που διατίθενται στο ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής αεροπορίας και θα παράσχει κρίσιμη μάζα δεδομένων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αυξηθούν σημαντικά οι ικανότητες ανάλυσης χάρη στην κοινή χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων και τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας στους τομείς μαζικών δεδομένων και εξόρυξης δεδομένων. Με την προκήρυξη της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο Οργανισμός αναζητά έναν κατάλληλο πάροχο υποδομών ΤΠ — έναν οργανισμό επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων από τρίτους υπεύθυνο για την παροχή τεχνικών υποδομών και εμπειρογνωμοσύνης για τη συλλογή, αποθήκευση, ασφάλεια και επεξεργασία δεδομένων στο πρόγραμμα «Data4Safety». Τα κύρια στάδια της σύμβασης είναι τα εξής: αρχιτεκτονική υλισμικού και λογισμικού, ανάπτυξη και λειτουργία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
29/04/2017 00:00
12/06/2017 17:00
19/06/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 084-162439
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/04/2017 00:00