Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών και υποδομών ΤΠ (ITAIMS).
Αναθέτουσα αρχή:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2017.HVP.08.
Υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών και υποδομών ΤΠ (ITAIMS).
Η στρατηγική του EASA σχετικά με τις τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ) για τα επόμενα έτη επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της αξίας των πληροφοριών, σε ένα ενοποιημένο και ασφαλές σύνολο συστημάτων ΤΠ μεταξύ οργανισμών, στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής συνεργασίας και σε επεκτάσιμες και ευέλικτες ΤΠ ως υπηρεσίες. Προκειμένου να καλυφθεί το κενό μεταξύ της υψηλής ζήτησης ΤΠ και της εσωτερικής τεχνικής ικανότητας, ο EASA επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά, για την υποστήριξη της συντήρησης και της λειτουργίας του συνόλου εφαρμογών και υποδομών ΤΠ, οι οποίες υποστηρίζουν τις υπηρεσίες ΤΠ που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις, καθώς και για την περαιτέρω εξέλιξή τους, προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική του EASA σχετικά με τις ΤΠ και να συνεχιστεί η παροχή ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συνόλου συστημάτων ΤΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
15/04/2017 00:00
02/06/2017 17:00
12/06/2017 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 075-144229 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/04/2017 00:00