Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μέσο υποστήριξης χωρικά διαρθρωμένων αποφάσεων για μεικτούς τύπους αλιείας.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2017/010.
Μέσο υποστήριξης χωρικά διαρθρωμένων αποφάσεων για μεικτούς τύπους αλιείας.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη μέσου υποστήριξης αποφάσεων (επιστημονικού μοντέλου) το οποίο θα συνδέσει τη βιωσιμότητα των μεικτών τύπων αλιείας (ήτοι, τεχνικές αλληλεπιδράσεις στόλων αλίευσης στοχευμένων/μη στοχευμένων ιχθύων) με οικονομικές και πιθανώς κοινωνικές διαστάσεις της αλιείας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) και στις θάλασσες δυτικά της Σκωτίας (διαίρεση ICES VIa και VIb). Βασική πτυχή κατά τον σχεδιασμό θα είναι η εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη του μέσου υποστήριξης αποφάσεων και στον σχεδιασμό δοκιμαστικών σεναρίων διαχείρισης. Κατά την κύρια εφαρμογή του, το εργαλείο θα συνδράμει στην παράδοση πολυετών σχεδίων μέσω παροχής ενός μέσου για την εξέταση και βελτίωση των επιλογών διαχείρισης. Το μέσο υποστήριξης αποφάσεων της εν λόγω μελέτης μπορεί να βασισθεί σε μέσο υποστήριξης και αποτελέσματα προηγούμενου σχεδίου, ή να αναπτυχθεί εκ νέου παρέχοντας παρόμοιο τύπο ανάλυσης και αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (τμήμα 1.4).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 088-171165 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/05/2017 00:00