Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: ανάλυση των εθνικών αποκρίσεων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.2/SER/2017/0005.
Εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: ανάλυση των εθνικών αποκρίσεων στο άρθρο 21 της οδηγίας ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Παροχή στήριξης στη ΓΔ Δράσης για το Κλίμα για τη διατήρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθρου 21 της οδηγίας ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται στην αναθεώρηση των εθνικών εκθέσεων του άρθρου 21 οι οποίες υποβάλλονται ετησίως από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία αναφορικά με την οικεία εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας. Η υπηρεσία είναι προγραμματισμένη να καλύψει τις εθνικές εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2017 και 2018. Το βασικό αποτέλεσμα κάθε έτους θα είναι μια λεπτομερής τεχνική αναθεώρηση των εθνικών εκθέσεων. Η υπηρεσία θα παράσχει, επίσης, συμπληρωματικούς ελέγχους της ποιότητας των εθνικών υποβολών και συστάσεις για απαραίτητες βελτιώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
21/04/2017 00:00
08/06/2017 16:00
20/06/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 078-150092
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/04/2017 00:00