Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προγράμματα μαθημάτων από ειδικούς για ηγετικά και διοικητικά στελέχη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VP-1387.
Προγράμματα μαθημάτων από ειδικούς για ηγετικά και διοικητικά στελέχη.
Η ΕΤΕπ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την επιλογή προμηθευτών οι οποίοι θα παράσχουν προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών αποτελούμενα από συλλογικές συνεδρίες τυπικής κατάρτισης, προσαρμοσμένες εκδηλώσεις και ατομική υποστήριξη. Η τράπεζα αναζητά παρόχους με ευρεία και διαρκή εμπειρία στην ανάπτυξη και παράδοση προσαρμοσμένων προγραμμάτων και σεμιναρίων ανάπτυξης ηγετικών στελεχών σε διεθνές περιβάλλον (ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Πρόγραμμα για αναδυόμενα ηγετικά στελέχη Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία. Το κοινό είναι ανώτεροι επαγγελματίες με δυνατότητα ανάληψης διευθυντικού ρόλου βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (μεταξύ 1 και 3 ετών). Οι ανώτεροι επαγγελματίες με δυνατότητα ανάληψης διευθυντικού ρόλου κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο και συνήθως έχουν άνω των 10 ετών εμπειρία στον εκάστοτε τομέα εξειδίκευσης. Έχουν ήδη απασχοληθεί σε διάφορες θέσεις για τις οποίες οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα διέφεραν αρκετά, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για τη διεύθυνση μιας ομάδας και των επιχειρησιακών της προκλήσεων και προκλήσεων στελέχωσης. Η απαιτούμενη διάρκεια ανά συνεδρία προγράμματος κατάρτισης είναι 3 ημέρες. Θα παρασχεθεί σε διαδοχικές ή μη διαδοχικές ημέρες για περίοδο άνω των 3 μηνών. Η ΕΤΕπ αναμένεται να εκτελέσει μεταξύ 2 έως 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος.
Παρτίδα 2 Πρόγραμμα βασικής κατάρτισης για ηγετικά στελέχη Οι υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω παρτίδα καλύπτουν την κατάρτιση με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαχείριση άλλων ατόμων και τη μετάβαση από ρόλο ειδικού σε ρόλο επικεφαλής ομάδας: το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Μονάδας, οι οποίοι αντιστοιχούν στο πρώτο διοικητικό επίπεδο σύμφωνα με την ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ, η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 4 ημέρες, 2 φορές σε 2 διαδοχικές ημέρες (2 x 2 ημέρες) για περίοδο 3 μηνών, η ΕΤΕπ αναμένεται να εκτελέσει μεταξύ 2 έως 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος, επιπλέον μπορεί να διοργανωθεί προαιρετική ημέρα αποφοίτων (συνεδρία παρακολούθησης πορείας) μια φορά τον χρόνο μετά από αίτημα της ΕΤΕπ για όλους τους προηγούμενους συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα.
Παρτίδα 3 Πρόγραμμα προχωρημένης κατάρτισης για ηγετικά στελέχη Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας καλύπτουν κατάρτιση που θα βοηθήσει διευθυντικά στελέχη να γίνουν ηγετικά στελέχη. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν είναι: το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Μονάδας, οι οποίοι αντιστοιχούν στο δεύτερο διοικητικό επίπεδο σύμφωνα με την ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου), η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 6 ημέρες, 2 φορές σε 3 διαδοχικές ημέρες (2 x 3 ημέρες) για περίοδο 3 μηνών.
Παρτίδα 4 Πρόγραμμα προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας καλύπτουν κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με ηγετικά συστήματα, περιπλοκότητα, στρατηγική και όραμα, καθώς και μετάβαση στον τομέα της ηγεσίας. Το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Τμήματος και Επικεφαλής Διευθύνσεων αποκαλούμενοι και ως Διευθυντές, οι οποίοι αντιστοιχούν στο τρίτο και τέταρτο διοικητικό επίπεδο στην ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (ανώτερα διοικητικά στελέχη).
Παρτίδα 5 Πρόγραμμα κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη Το εν λόγω πρόγραμμα είναι παρόμοιο με τα προγράμματα εκπαίδευσης διοικητικών στελεχών που προσφέρονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για θέματα ηγεσίας που σχετίζονται με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας. Θα προταθεί για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη της παρτίδας 4. Η τράπεζα σκοπεύει να υπογράψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με ελάχιστο αριθμό 3 και μέγιστο 5 παρόχων υπηρεσιών ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους κατάρτισης κάθε ατόμου, του προγράμματος και των διαθέσιμων ημερομηνιών διεξαγωγής των μαθημάτων. Το κοινό είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, επίσης αποκαλούμενοι ως Διευθυντές, οι οποίοι αντιστοιχούν στο τρίτο και τέταρτο διοικητικό επίπεδο στην ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (ανώτερα διοικητικά στελέχη). Η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 3 και κατ' ανώτατο όριο 10 διαδοχικές ή μη διαδοχικές ημέρες.
Παρτίδα 6 Πρόγραμμα μαθημάτων από ειδικούς για διοικητικά στελέχη Στο παρόν πρόγραμμα θα προταθούν διάφορα θέματα τα οποία θα συμπληρώσουν τα προγράμματα κατάρτισης για αναδυόμενα ηγετικά στελέχη, βασικής κατάρτισης για ηγετικά στελέχη, προχωρημένης κατάρτισης για ηγετικά στελέχη και προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη. Τα μαθήματα από ειδικούς θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να δώσουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μελετήσουν θέματα αιχμής στον τομέα της ηγεσίας, καθώς και να εμβαθύνουν τις πρακτικές τους προς μια βιώσιμη μαθησιακή προσέγγιση και ανάπτυξη. Η τράπεζα σκοπεύει να υπογράψει πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο με ελάχιστο αριθμό 3 και μέγιστο 5 παρόχων υπηρεσιών ώστε να έχει ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογιών διεξαγωγής μαθημάτων από ειδικούς και περιεχομένου που αρμόζει καλύτερα στα διαφορετικά κοινά, καθώς και για να εκπληρώσει διαφορετικούς στόχους. Κάθε φορά που η τράπεζα θα χρειάζεται ένα πρόγραμμα μαθημάτων από ειδικούς για διοικητικά στελέχη, θα αποστέλλει ένα αίτημα ανάθεσης για υπηρεσίες σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών και θα επιλέγει μόνον 1 πάροχο υπηρεσιών για την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας-πλαίσιο. Το κοινό είναι το ίδιο όπως και για τα προγράμματα κατάρτισης για αναδυόμενα διευθυντικά στελέχη, βασικής κατάρτισης για διευθυντικά στελέχη, προχωρημένης κατάρτισης για ηγετικά στελέχη και προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη. Η απαιτούμενη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τουλάχιστον μισή μέρα και κατ' ανώτατο όριο 1 ημέρα στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Θα οργανωθούν μεταξύ 2 και 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 099-195195 Διορθωτικό 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/04/2017 00:00