Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 06A50/2016/M047 - Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες επισκευής κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A50/2016/M047.
AO 06A50/2016/M047 - Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης έργων δομικού σκελετού, οροφών και...
Στόχος της εν λόγω σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης έργων δομικού σκελετού, οροφών και μεταλλικών στοιχείων στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 4 ετών. Η εκτέλεση της σύμβασης θα ξεκινήσει μόνο από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης-πλαίσιο. Οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη σύμβαση. Η σύμβαση διαιρείται σε 2 παρτίδες. Επιτρέπεται στους υποψήφιους να υποβάλουν προσφορά για 1 ή περισσότερες παρτίδες. Οι παρτίδες είναι ανεξάρτητες και θα μπορούσαν να ανατεθούν σε διαφορετικούς υποψηφίους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματός να αναθέσει 1 μόνον παρτίδα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
22/06/2017 00:00
29/08/2017 23:59
05/09/2017 00:00
18/09/2017 23:59
25/09/2017 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παρτίδα Α: έργα δομικού σκελετού/οροφές Παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης έργων δομικού σκελετού και οροφών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Παρτίδα 2 Παρτίδα Β: μεταλλικά στοιχεία Παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών στοιχείων στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 118-236115 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/06/2017 00:00