Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Les 3 Bordereaux de prix à utiliser sont ceux qui commencent avec BDP CNT, BDP ATR et BDP ASP (à la fin de la 1ère page et sur la 2ème page) !
Τίτλος:
Εκτέλεση εργασιών που υπάγονται στον τομέα των ειδικών τεχνικών στα κτίρια του Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06A50/2017/M001.
Εκτέλεση εργασιών που υπάγονται στον τομέα των ειδικών τεχνικών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Εργασίες που υπάγονται στον τομέα των ειδικών τεχνικών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εν λόγω εργασίες, όπως μεταξύ άλλων υλοποίηση μελετών ή/και αναλύσεων.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
29/07/2017 00:00
12/09/2017 23:59
19/09/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 144-296334
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2017 00:00