Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή μελέτης με θέμα «διασπαστικές τεχνολογίες: από ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.ESI.OP.085.
Σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή μελέτης με θέμα «διασπαστικές τεχνολογίες: από τον μη στρατιωτικό στον στρατιωτικό τομέα, πώς η...
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει ως στόχο την ανάθεση σύμβασης με απευθείας ανάθεση για μελέτη η οποία θα εξετάσει τεχνολογίες με διασπαστικές συνιστώσες για μελλοντικές αμυντικές εφαρμογές, βάσει των προτεραιοτήτων όπως τίθενται από τον ΕΟΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/05/2017 00:00
08/06/2017 17:00
09/06/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 086-167177
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2017 00:00