Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απόκτηση λεπτομερών δεδομένων για το δίκτυο μεταφορών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2017/014.
Απόκτηση λεπτομερών δεδομένων για το δίκτυο μεταφορών.
Ο στόχος της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών (απόκτηση λεπτομερών δεδομένων για το δίκτυο μεταφορών) είναι η αγορά μιας πανευρωπαϊκής λεπτομερούς γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το δίκτυο μεταφορών για χωρική ανάλυση, η οποία είναι αρκετά λεπτομερής σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα και καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες με εναρμονισμένο τρόπο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/06/2017 00:00
28/07/2017 16:30
09/08/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 118-236104
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2017 00:00