Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση της αλιείας μικρής κλίμακας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2017/011.
Παρακολούθηση της αλιείας μικρής κλίμακας.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με στόχο την εξέταση των προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν σχετικά με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αλιείας μικρής κλίμακας και να προτείνει ορθές πρακτικές για τον εν λόγω κλάδο. Πρόκειται για μια άσκηση απογραφής που θα βοηθήσει εθνικές αρχές, φορείς και επιστήμονες να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για τον τομέα και θα παράσχει πληροφορίες για ορθές πρακτικές οι οποίες, αν εφαρμοστούν, ενδέχεται να συνεισφέρουν στην αύξηση της διαφάνειας και των εσόδων για τους αλιείς. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω: — ταυτοποίησης, περιγραφής και ταξινόμησης προγραμματισμένων, πρωτότυπων, επιχειρησιακών ή ολοκληρωμένων συστημάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη ή αλλού, για την παρακολούθηση κινήσεων, προσπαθειών και αλιευμάτων στον τομέα αλιείας μικρής κλίμακας, — πρότασης σχεδιασμού ενός συστήματος το οποίο θα ενδείκνυται για μελλοντική ανάπτυξη, — λεπτομερούς δοκιμής ενός συνόλου αντιπροσωπευτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν ορισμένες συνιστώσες του συστήματος παρακολούθησης της αλιείας μικρής κλίμακας (ορίζονται κατωτέρω) όσον αφορά την ευκολία στη χρήση, την αξιοπιστία, το κόστος και την ακρίβεια, — προσδιορισμού προτύπων που μπορούν να διευκολύνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών από διάφορους τύπους αλιείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/05/2017 00:00
09/08/2017 23:59
16/08/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 088-171166
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/05/2017 00:00