Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της νομοθεσίας περί υποδειγμάτων χρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/065/D.
Μελέτη σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της νομοθεσίας περί υποδειγμάτων χρησιμότητας σε επιλεγμένα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή προτίθεται να αποκτήσει ενημερωμένες πληροφορίες και να εκπονήσει μια ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των υποδειγμάτων χρησιμότητας (και της απουσίας τους, όταν δεν παρέχεται προστασία των υποδειγμάτων χρησιμότητας σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος της ΕΕ) για τις εταιρείες, τους φορείς καινοτομίας και τις θέσεις εργασίας κατά τεχνικούς/οικονομικούς τομείς στα επιλεγμένα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται επίσης να αναλύσει εις βάθος τη συσχέτιση μεταξύ των υποδειγμάτων χρησιμότητας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.Η μελέτη θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση σχετικά με τη βελτιστοποίηση του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ κατά την περίοδο 2014–2016. Η Επιτροπή αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης «εργαλειοθήκης» των φορέων καινοτομίας για την ενθάρρυνση και την προστασία των καινοτόμων δραστηριοτήτων τους. Η καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και για τις στρατηγικές δημιουργίας θέσεων εργασίας.Η μελέτη θα υποστηρίξει την Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο προώθησης του ζητήματος εναρμόνισης ή/και ενιαίας προστασίας των υποδειγμάτων χρησιμότητας στην εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την εκτίμηση των επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα υποδείγματα χρησιμότητας κατά την περίοδο 2014–2016.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
13/07/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/09/2013 23:59
20/09/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 135-233387
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/07/2013 00:00