Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γραμματεία για το EMODnet (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2017/005.
Γραμματεία για το EMODnet (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων) και το Ευρωπαϊκό σύστημα παρατήρησης των ωκεανών.
Ο EASME προκηρύσσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με στόχο τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για την λειτουργία της Γραμματείας για τη διαχείριση του EMODnet (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων) και το Ευρωπαϊκό σύστημα παρατήρησης των ωκεανών καθώς και του Ευρωπαϊκού Άτλαντα των Θαλασσών και για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού συστήματος παρατήρησης των ωκεανών (EOOS). Η Γραμματεία θα πρέπει να έχει τα γραφεία της στις εγκαταστάσεις του InovOcean στην Οστάνδη, όπου θα κάνει χρήση γραφείων και υποδομών που παρέχονται από το Θαλάσσιο Ινστιτούτο της Φλάνδρας, καθώς και από την εγγύτητα προς τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θαλασσών και την Διεθνή Ανταλλαγή Ωκεανογραφικών Δεδομένων και πληροφοριών (IODE). Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης υπηρεσιών έχουν ως εξής: 1. προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων εταίρων που εργάζονται στο δίκτυο EMODnet · 2. παρακολούθηση των πορισμάτων τους · 3. διάδοση πληροφοριών σχετικά με το EMODnet · 4. υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού συστήματος παρατήρησης των ωκεανών · 5. συντήρηση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Άτλαντα των Θαλασσών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
26/06/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 095-185913
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00