Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τοπικό κέντρο αποκατάστασης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP-1395.
Τοπικό κέντρο αποκατάστασης.
Η ΕΤΕπ για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ αναζητά έναν παροχέα υπηρεσιών για ένα τοπικό κέντρο αποκατάστασης. Σε περίπτωση που το περιβάλλον εργασίας της Τράπεζας δεν είναι (εν μέρει) διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, ο παροχέας υπηρεσιών θα παρέχει ένα κέντρο για την αποκατάσταση των κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει επισημάνει την ανάγκη για διάφορα πακέτα υπηρεσιών. Η συμφωνία-πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του επιλεγέντος υποψήφιου θα έχει αρχική διάρκεια 3 ετών με δυνατότητα 3 ανανεώσεων, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας, διάρκειας 1 έτους έκαστη. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας είναι η 1.10.2017. Οι απαιτήσεις του σχεδίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τα παραδοτέα και τις τεχνικές απαιτήσεις παρέχονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
26/06/2017 23:59
28/06/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 095-185926
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00