Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Τίτλος:
Εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EFCA/2017/OP/01.
Εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.
Ο στόχος της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας διυπηρεσιακής σύμβασης-πλαίσιο με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), με 1 πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα παράσχει εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλειας, της βοηθητικής διαχείρισης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Οι ακόλουθοι οργανισμοί της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στον εν λόγω διυπηρεσιακό διαγωνισμό και θα χρησιμοποιήσουν παρομοίως τη σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («Fusion for Energy»), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 128-260010
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2017 00:00