Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C2/2017-097.
Σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες.
Το 2014, με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η ΕΕ επέκτεινε τις δεσμεύσεις του 2020 σε πιο φιλόδοξους στόχους έως το 2030: — μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % το 2020 αναφορικά με το 1990 και κατά 40 % το 2030, — επίτευξη μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20 % έως το 2020 και τουλάχιστον 27 % έως το 2030, — αύξηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % το 2020 και κατά 27 % έως το 2030. Τα σχέδια για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες στο 7ο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο και στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» παρουσιάζουν τεχνολογίες και ολοκληρωμένες λύσεις για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του 2030 μέσω της αναπαραγωγής των εν λόγω λύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέχεια της προηγούμενης σύμβασης σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις έξυπνες πόλεις (SCIS) C2-2016-463, η παρούσα σύμβαση υπηρεσιών SCIS αφορά την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και ανάλυση σχεδίων στους τομείς των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, τη διάδοση των διδαγμάτων που θα αποκομιστούν και την υποβολή συστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
10/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 095-185936
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00