Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση των δραστηριοτήτων πρώτης γραμμής του EUIPO.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/003/17.
Διαχείριση των δραστηριοτήτων πρώτης γραμμής του EUIPO.
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις δραστηριότητες πρώτης γραμμής του EUIPO, τη διαχείριση της βάσης δεδομένων διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) και τις εκστρατείες εμπορικής προώθησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/05/2017 00:00
26/06/2017 13:00
30/06/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 099-195179
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/05/2017 00:00