Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή προσωρινών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2017/01.
Παροχή προσωρινών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).
Μεταξύ άλλων, οι στόχοι της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία είναι οι εξής: — να παράσχει προσωρινές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, — να επιλέξει 1 ή περισσότερες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/05/2017 00:00
03/07/2017 14:30
10/07/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 113-226993
Διορθωτικό
15/06/2017 00:00
2017/S 095-185908
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2017 00:00