Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/17/007.
Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Σκοπός της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο με πάροχο υπηρεσιών ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιρίων για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/05/2017 00:00
26/06/2017 16:00
03/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 097-190766
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/05/2017 00:00