Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική αξιολόγηση του συστήματος EURDEP.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/D3/2017-149.
Τεχνική αξιολόγηση του συστήματος EURDEP.
Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η αξιολόγηση της τρέχουσας τεχνικής βάσης του συστήματος EURDEP (Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων ακτινοβολίας) στο πλαίσιο της πρόσφατης επέκτασής του και της ανάπτυξης της τεχνολογίας πληροφορικής. Ειδικότερα, το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει τις ρυθμίσεις στους οργανισμούς που φιλοξενούν τους διακομιστές του συστήματος EURDEP (Κοινό Κέντρο Ερευνών, ΓΔ Ενέργειας). Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία των ρυθμίσεων ανταλλαγής δεδομένων, να εκτελέσει μια αξιολόγηση των κινδύνων και μια προσομοίωση υψηλής ζήτησης, καθώς και να περιγράψει τις ανάγκες ανάπτυξης για τα επόμενα 10 έτη λειτουργίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
30/05/2017 00:00
29/06/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 102-203753
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/05/2017 00:00