Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντονισμός ερευνών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης σε τιμές καταναλωτικών αγα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2017/015.
Συντονισμός ερευνών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης σε τιμές καταναλωτικών αγαθών.
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι ο συντονισμός των ερευνών σχετικά με ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) σε τιμές καταναλωτικών αγαθών και η λήψη ΙΑΔ στον τομέα της δαπάνης για τελική κατανάλωση νοικοκυριών για 37 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΙΑΔ. Ο ανάδοχος καταρτίζει, συντονίζει και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις έρευνες για τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν στις συμμετέχουσες χώρες και επικυρώνει τις τιμές που παρατηρήθηκαν σε στενή συνεργασία μαζί τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/06/2017 00:00
17/07/2017 16:30
27/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 130-265085
Διορθωτικό
11/07/2017 00:00
2017/S 107-214370
Διορθωτικό
07/06/2017 00:00
2017/S 104-206877
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/06/2017 00:00