Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις «Προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγκλισης μετάδοσης–ευρείας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2013/0014
Μελέτη σχετικά με τις «Προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγκλισης μετάδοσης–ευρείας ζώνης και του αντικτύπου της στη χρήση...
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις τάσεις που επικρατούν στη σύγκλιση της διανομής επίγειας μετάδοσης με τη σταθερή και ασύρματη ευρυζωνική διανομή οπτικοακουστικών υπηρεσιών (γραμμικών και μη γραμμικών, OTT και διαχειριζόμενου IP), η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του σταθερού και ασύρματου Διαδικτύου στην μεταφορά μαζικής μετάδοσης OTT τηλεοπτικών καναλιών τόσο όσον αφορά τη χωρητικότητα (κορμός, τοπική αποθήκευση στο σημείο παρουσίας, δυνατότητα επεξεργασίας) όσο και την ανταγωνιστική τιμολόγηση της μετάδοσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/12/2013 04:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/08/2013 16:00
17/09/2013 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 252-441267 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/12/2013 04:00
2013/S 125-213927 Διορθωτικό 29/06/2013 00:00
2013/S 122-208381 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2013 00:00