Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2017/516.
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα.
Ο στόχος της ενιαίας σύμβασης-πλαίσιο υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/06/2017 00:00
24/07/2017 23:59
28/07/2017 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 115-230934
Διορθωτικό
17/06/2017 00:00
2017/S 105-209032
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/06/2017 00:00