Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση αποτελεσμάτων έρευνας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR.
Παρακολούθηση αποτελεσμάτων έρευνας.
Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει σύμβαση για τον σχεδιασμό μεθοδολογιών και την ανάπτυξη νέων μέσων για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων έρευνας που προκύπτουν μετά από τη λήξη της συμβατικής περιόδου χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σχεδίων, εμπλουτίζοντας και συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό υφιστάμενα αποθετήρια αποτελεσμάτων σχεδίων. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει σύμβαση με τα ακόλουθα καθήκοντα: 1. σχεδιασμός μεθοδολογίας για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων έρευνας, 2. δημιουργία αποθετηρίου πηγών δεδομένων και συλλογής δεδομένων, 3. ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα συλλεχθέντα δεδομένα, 4. κατάρτιση του προσωπικού της Επιτροπής. Το πεδίο εφαρμογής είναι ένα χαρτοφυλάκιο σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ΠΠ7 «Συνεργασία».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/06/2017 00:00
11/08/2017 23:59
24/08/2017 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 104-206879 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/06/2017 00:00