Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a corrigendum to the tender specifications and to the invitation to tender has been published.
Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη βελτίωση των γνώσεων για το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/06/2017.
Μελέτη σχετικά με τη βελτίωση των γνώσεων για το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών στην ΕΕ και τις νέες διαθέσιμες...
Ο γενικός στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η υποστήριξη των φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών επιβολής όσον αφορά τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών. Η μελέτη θα πρέπει να συμβάλει στην κατανόηση της διασυνοριακής φύσης του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και να παράσχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων νέων τεχνολογικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου εγκλήματος.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2526
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τμήμα 4.4. κριτήρια επιλογής στη συγγραφή υποχρεώσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών αριθ. EAC/06/2017.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/06/2017 00:00
26/09/2017 12:00
28/09/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 112-224715 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/06/2017 00:00