Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φασματόμετρου Raman για τις κυψέλες ραδιενέργειας...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2017/G.III.8/0061/OC.
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φασματόμετρου Raman για τις κυψέλες ραδιενέργειας του JRC στην Καρλσρούη.
Το JRC στην Καρλσρούη σχεδιάζει την αγορά ενός αρθρωτού φασματόμετρου Raman, το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να πραγματοποιεί μετρήσεις εξαιρετικά ραδιενεργών δειγμάτων (αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα) σε κυψέλη ραδιενέργειας. Το φασματόμετρο θα έχει συνεπώς διττό σκοπό, τυπικών μετρήσεων και μετρήσεων εντός κυψέλης ραδιενέργειας. Η εφαρμογή σε κυψέλη ραδιενέργειας πρέπει να πραγματοποιείται με τη μεταφορά φωτός μέσω οπτικών ινών εντός της κυψέλης, εντός της οποίας τοποθετείται μια μονάδα κινητού τραπεζιού/αισθητήρα οπτικών ινών με μαγνητοσκόπηση εικόνας. Η εργασία σε μια κυψέλη ραδιενέργειας επιφέρει μια σειρά προϋποθέσεων. Όλες οι επισκευές και οι προσαρμογές πρέπει να γίνονται από τηλεχειριζόμενους βραχίονες. Το φασματόμετρο πρέπει να μαγνητοσκοπεί τα φάσματα Raman με υψηλή πλευρική (τουλάχιστον 1 µm) και φασματική ανάλυση (τουλάχιστον 2 cm-1). Θα εκτελεστούν, επίσης, χαρτογραφήσεις υψηλής ανάλυσης σε ετερογενή δείγματα. Η αγορά θα καλύψει την παράδοση και εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τροποποιήσεων για μια εγκατάσταση κυψελών ραδιενέργειας, περιλαμβανομένης της επαρκούς κατάρτισης/επίδειξης για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
31/05/2017 00:00
03/07/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 103-204830
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2017 00:00