Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα των μεταφορών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PC-1394.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα των μεταφορών.
Η ΕΤΕπ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών (κλειστή διαδικασία) με στόχο τη σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο με παροχείς υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, για την παροχή στήριξης στη Διεύθυνση Σχεδίων της Τράπεζας (ιδίως στο Τμήμα Κινητικότητας). Οι καθορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμεύσουν για να προσφέρουν την ανεξάρτητη γνώμη τους όσον αφορά ζητήματα που αφορούν οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: οδικές, σιδηροδρομικές, αστικές μεταφορές, εναέριες και πλωτές μεταφορές.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
26/05/2017 00:00
03/11/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
17/11/2017 23:59
26/06/2017 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 116-232934 Διορθωτικό 20/06/2017 00:00
2017/S 100-197637 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/05/2017 00:00