Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής φύλαξης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-SRAD-17-T36.
Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής φύλαξης.
Στόχος του διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο υπηρεσιών με εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην ασφάλεια ατόμων και εγκαταστάσεων η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των γραφείων του Οργανισμού στις 2 εγκαταστάσεις του που βρίσκονται: α) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, ΕΛΛΑΔΑ (2 εγκαταστάσεις), β) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion, Crete, ΕΛΛΑΔΑ.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/07/2017 00:00
04/08/2017 23:59
07/08/2017 00:00
12/10/2017 23:59
28/08/2017 17:00
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 140-286796 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2017 00:00