Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με «Μελλοντικές τάσεις και επιχειρηματικά πρότυπα στις υπηρεσίες ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2013/0019.
Μελέτη σχετικά με «Μελλοντικές τάσεις και επιχειρηματικά πρότυπα στις υπηρεσίες επικοινωνιών και τον κανονιστικό τους...
Ο στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός τρεχουσών και μελλοντικών τάσεων και επιχειρηματικών προτύπων, βάσει επιπροσθέτως παρεχόμενων υπηρεσιών (OTT) που αναμένεται να προκύψουν, καθώς και η αξιολόγηση των σχετικών επιπλοκών για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά πρότυπα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η μελέτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οργάνωση της αγοράς και τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας δεδομένων και καταναλωτών και να αξιολογεί το σκοπό και την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακοί πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις που τίθενται από τέτοια νέα επιχειρηματικά πρότυπα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
29/09/2014 23:59
13/10/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 138-246801 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/07/2014 00:00