Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αναδάσωση 2017–2020.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/009/17.
Αναδάσωση 2017–2020.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα δραστηριοτήτων (π.χ. αναδάσωση) για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/06/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
27/07/2017 13:00
31/07/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 119-238712 Διορθωτικό 24/06/2017 00:00
2017/S 116-232910 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/06/2017 00:00