Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της έκτης εθνικής έκθεσης της ΕΕ όσον αφορά...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.2/SER/2017/0008.
Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της έκτης εθνικής έκθεσης της ΕΕ όσον αφορά τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και...
Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την Επιτροπή για την παρακολούθηση της προόδου σε επίπεδο ΕΕ προς την κατεύθυνση της επίτευξης των παγκόσμιων στόχων του Aichi και των σχετικών στόχων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, για την ανάπτυξη της 6ης εθνικής έκθεσης της ΕΕ σχετικά με το παγκόσμιο στρατηγικό πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011–2020, καθώς και για τη διεξαγωγή συζητήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με επακόλουθες ενέργειες. Η ανάλυση θα βασιστεί σε δεδομένα, δείκτες και αξιολογήσεις από ένα φάσμα πηγών συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του Κοινού Κέντρου Ερευνών, της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας και της Eurostat, καθώς και από άλλες πηγές κατά περίπτωση. Ο ανάδοχος θα παράσχει βοήθεια προς την Επιτροπή όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια, καθώς και τη συγκέντρωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την υλοποίηση και το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης μετά το 2020. Τα δεδομένα και η ανάλυση που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης σύμβασης ενδέχεται επίσης να τροφοδοτήσουν την περαιτέρω υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή. Θα διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνδέσεις με ενδεχομένως σχετικές διαδικασίες υποβολής εκθέσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
08/06/2017 00:00
03/08/2017 16:00
21/08/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 108-216375
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2017 00:00