Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη «χρήση εμπορικών κινητών δικτύων και εξοπλισμού για καθορισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2013/0016.
Μελέτη σχετικά με τη «χρήση εμπορικών κινητών δικτύων και εξοπλισμού για καθοριστικής σημασίας ευρυζωνικές επικοινωνίες...
Η μελέτη θα παράσχει σε βάθος ανάλυση της από κοινού (μεριζόμενης) χρήσης εμπορικών κινητών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας δεδομένων υψηλής ταχύτητας (ευρείας ζώνης) σε τομείς με ειδικές απαιτήσεις. Η μελέτη πρέπει να επικεντρωθεί στην εφικτότητα της χρήσης εμπορικών κινητών δικτύων για την ικανοποίηση αναγκών επικοινωνίας των τομέων της πολιτικής προστασίας και αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών (PPDR), των έξυπνων δικτύων και των σιδηροδρόμων. Οι εν λόγω τομείς υπόκεινται σε διάφορες επιχειρησιακές, λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας. Για κάθε τομέα μπορεί να διερευνηθεί λεπτομερώς η βιωσιμότητα των επιλογών μεριζόμενης χρήσης όπως συστήματα κοινής χρήσης θέσης, κοινής χρήσης δικτύου και κοινής χρήσης προηγμένου φάσματος (π.χ. άδεια μεριζόμενης πρόσβασης).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/12/2013 04:01
Άνευ αντικειμένου
30/08/2013 16:00
16/09/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 252-441265
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/12/2013 04:01
2013/S 122-208386
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/06/2013 00:00