Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα της ΕΕ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές και την κινητικότητα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2017/C.6/0033/OC.
Έρευνα της ΕΕ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές και την κινητικότητα.
Στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο σε επίπεδο ΕΕ, θέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις που βοηθούν στην κατανόηση των μοντέλων κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ και δίνουν έμφαση στην πολυτροπικότητα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/06/2017 00:00
31/07/2017 23:59
07/08/2017 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 112-224713
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2017 00:00