Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων από το JRC στο Geel.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2017/R.5/0084/OC.
Απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων από το JRC στο Geel.
Οι εργασίες στο JRC του Geel παράγουν μια συνεχή ροή αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν από απορρίμματα χαρτιού και μικρές ποσότητες υπολειμματικών αποβλήτων έως μπάζα και επικίνδυνα και χημικά απόβλητα που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα εργαστήρια. Τα εν λόγω απόβλητα πρέπει να απομακρυνθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
07/07/2017 00:00
23/08/2017 17:00
29/08/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 128-260025
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2017 00:00