Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υποστήριξης για τη βιογεωγραφική διαδικασία του δικτύου Natura 2000.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.D.3/SER/2017/0010.
Παροχή υποστήριξης για τη βιογεωγραφική διαδικασία του δικτύου Natura 2000.
Ο γενικός στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της βιογεωγραφικής διαδικασίας του δικτύου Natura 2000 (βλέπε: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm), συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της οργάνωσης των συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής και των σεμιναρίων του δικτύου Natura 2000, της υλοποίησης ενός βιογεωγραφικού προγράμματος δικτύωσης Natura 2000, της συγκέντρωσης επιστημονικών πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία, καθώς και της συντήρησης της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας του δικτύου Natura 2000 (βλέπε: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/06/2017 00:00
07/08/2017 16:00
22/08/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 112-224717
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2017 00:00