Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για την υποστήριξη του κοινοτικού συστήμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.B.1./SER/2017/0011.
Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης της ΕΕ για την υποστήριξη του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).
Η ΓΔ Περιβάλλοντος σκοπεύει να διασφαλίσει την υλοποίηση βιώσιμων πολιτικών και εθελοντικών προσεγγίσεων για τη βιομηχανία, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στη βιομηχανία και την εσωτερική αγορά. Στόχος της σύμβασης υπηρεσιών γραφείου εξυπηρέτησης για το EMAS είναι η εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη της υλοποίησης του συστήματος EMAS. Ο τελικός στόχος του γραφείου εξυπηρέτησης είναι η συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του συστήματος και του αριθμού καταχωρίσεων στο EMAS. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της συνεισφοράς του συστήματος στη βελτιωμένη ποιότητα του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
14/06/2017 00:00
07/08/2017 16:00
21/08/2017 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 112-224714 Προκήρυξη διαγωνισμού 14/06/2017 00:00