Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για ένα από τα τομεακά επαγγέλματα στο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
628/PP/GRO/IMA/17/1131/9580.
Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για ένα από τα τομεακά επαγγέλματα στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού...
Η μελέτη πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες και αξιολόγηση για να βοηθήσει την Επιτροπή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το κατά πόσον τροποποιήσεις της οδηγίας 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, θα είναι κατάλληλες και αν ναι, σε τι βαθμό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Οι όροι που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/07/2017 00:00
18/09/2017 16:00
20/09/2017 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 142-291426
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/07/2017 00:00