Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα διαθέσιμα σημασιολογικά στοιχεία για τη διαλειτουργικότητα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2013-0077
Μελέτη σχετικά με τα διαθέσιμα σημασιολογικά στοιχεία για τη διαλειτουργικότητα των έξυπνων συσκευών. Χαρτογράφηση σε κοινή...
Στόχοι της μελέτης είναι:Α) η κατάρτιση καταλόγου για τα εξής:α) χρήση στοιχείων περιπτώσεων, β) σημασιολογικά στοιχεία (υποδείγματα δεδομένων),που χρησιμοποιούνται για συσκευές στον κλάδο των οικοδομών, σε κατασκευαστές οικιακού εξοπλισμού, στη βιομηχανία φωτιστικών, στον κλάδο ελέγχου αυτοματισμού κτιρίων, σε παρόχους οικιακών πυλών και φορείς ή οργανισμούς τυποποίησης,B) η παροχή χαρτογράφησης σχετικά με τα υπάρχοντα λεξιλόγια ως ένα στάδιο προς τη διατύπωση πρότασης για κοινή οντολογία σε 1 ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης (ESO).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/06/2013 00:00
09/08/2013 16:00
15/08/2013 16:00
06/09/2013 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 116-196938
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/06/2013 00:00