Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεθοδολογίες ανάπτυξης μοντέλων και προσομοίωσης για την έρευνα επιχειρήσεων συμ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
17.CAT.OP.032.
Μεθοδολογίες ανάπτυξης μοντέλων και προσομοίωσης για την έρευνα επιχειρήσεων συμμαχίας.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και η καλύτερη κατανόηση του καθορισμού του αυξανόμενου κέρδους της εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων και διαδικτυακών παιγνιδιών με θέμα τον πόλεμο που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή για την έρευνα των επιχειρήσεων συμμαχίας. Η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των φιλικών, εχθρικών, και άλλων δυνάμεων, ως κρίσιμο στοιχείο της αναπαράστασης C2, πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο της έρευνας μέσω αυτών των μεθοδολογιών. Πρέπει να αναλυθεί και να κατανοηθεί πλήρως, προκειμένου να βοηθήσει τους επιχειρησιακούς φορείς λήψης αποφάσεων να εξετάσουν ταχέως και να αξιολογήσουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, σε πολύπλοκες καταστάσεις και με αρκετές αλληλεξαρτήσεις, καθώς και έναν αυξανόμενο αριθμό παραμέτρων που είναι δύσκολο να διαχειριστεί χωρίς την υποστήριξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/06/2017 00:00
27/09/2017 16:00
28/09/2017 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 118-236096
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2017 00:00