Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/TL2/59/2017.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της έρευνας.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για μελέτες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της έρευνας. Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η δημιουργία δικτύου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων το οποίο θα παρέχει στην Επιτροπή των Περιφερειών ταχεία δυνατότητα ανταπόκρισης, επιτρέποντας την ευρύτερη παροχή συμβουλών στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, προσφέροντας στις επιμέρους επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος και επιτρέποντας στην Επιτροπή των Περιφερειών την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και γνώσεις που προκύπτουν από ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια στον τομέα της αξιολόγησης πολιτικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
12/08/2017 00:00
03/10/2017 23:59
17/10/2017 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 154-318457
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2017 00:00