Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη αξιολόγησης των μέσων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI-2017-EVAL-01.
Μελέτη αξιολόγησης των μέσων που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις...
Μελέτη αξιολόγησης που αναλύει τον αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ορισμένων μέτρων κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα, ιδίως μελετώντας τις πτυχές της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνάφειας, συνοχής και προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ του(ων) σχετικού(ών) μέτρου(ων).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/07/2017 00:00
16/08/2017 23:59
28/08/2017 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 124-251236
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2017 00:00